Nowość !

Osłonki na parówki

parowki_parzone

OSŁONKA PRZEPUSZCZALNA DLA DYMU MAS-PW

Osłonka MAS-PW została specjalnie opracowana dla obróbki cieplnej wyrobów mięsnych wędzonych dymem.
- jest to dwuosiowo orientowana osłonka termokurczliwa zapewniająca przepuszczalność dymu w przypisanych warunkach.
- jest niejadalnym opakowaniem do zastosowania w urządzeniach przeznaczonychdo jej użycia.
- odpowiada wymaganiom bezpośredniego kontaktu z artykułami żywnościowymi,które są opatrzone dyrektywami UE nr 10/2011 EC, 2073/2005 EC i 1935/2004 EC.
- odpowiada rozporządzeniom komisji EC nr 82/711/EC, 89/109EC i 2002/72/EC, dla materiałów z bezpośrednim kontaktem z artykułami żywnościowymi.

Zalety:
Wysoka wytrzymałość - odporna na zewnętrzne siły przy odkształcaniu, przetaczaniu, klipsowaniu. Jednolite rozmiary, których wynikiem są regularnei jednakowe parówki. Gładkie i okrągłe parówki w wyniku doskonałego obkurczenia, oraz połysk gotowego produktu. Właściwości barierowe Aromat i stała masa produktu Odporność przeciw pleśniom

Właściwości:
Idealne dla wszystkich standardowych maszyn do przetaczania i urządzeń do klipsowania Doskonałe obkurczanie temperaturowe, zapewniającegładką powierzchnię parówki bez fałd. Doskonałe właściwości barierowe, zapewniające długieutrzymanie dobrego produktu w czasie magazynowania Bardzo niska przepuszczalność tlenu i wody, zapewniebrak strat masy podczas opracowania cieplnego. Podczas magazynowania i dystrybucji zapewni utrzymaniekoloru i smaku przez długi okres czasu.
parowki_wedzone

OSŁONKA DO PARZENIA
MAS-PM

Osłonka MAS-PM jest to dwuosiowo orientowana osłonkasztuczna przeznaczona do gotowanych produktów mięsnych. MAS-PM - bardzo pomyślnie potrafi zastąpić osłonkę celulozowądzieki niskim (niemal zerowym) stratom podczas opracowania cieplnego.MAS-PM - odznacza się wysoką wytrzymałością i elastycznością. Niska przepuszczalność tlenu i pary wodnej gwarantuje długiczas przechowywania produktu mięsnego.Produkty w osłonce MAS-PM mają gładką i błyszczącą powierzchnię nawet po dłuższym magazynowaniu.MAS-PM - odpowiada rozporządzeniom komisji EC nr 82/711/EC, 89/109/EC i 2002/72/EC dla materiałów z bezpośrednim kontaktem z artykółami spozywczymi.

Zalety:
Wysoka wytrzymałość - odporna na zewnętrzne siły przy odkształcaniu, przetaczaniu, klipsowaniu. Jednolite rozmiary, których wynikiem są regularnei jednakowe parówki. Gładkie i okrągłe parówki w wyniku doskonałego obkurczenia, oraz połysk gotowego produktu. Właściwości barierowe Aromat i stała masa produktu Odporność przeciw pleśniom

Właściwości:
Idealne dla wszystkich standardowych maszyn do przetaczania i urządzeń do klipsowania Doskonałe obkurczanie temperaturowe, zapewniającegładką powierzchnię parówki bez fałd. Doskonałe właściwości barierowe, zapewniające długieutrzymanie dobrego produktu w czasie magazynowania Bardzo niska przepuszczalność tlenu i wody, zapewniebrak strat masy podczas opracowania cieplnego. Podczas magazynowania i dystrybucji zapewni utrzymaniekoloru i smaku przez długi okres czasu.